DSC_7750
DSC_7605
DSC_7611
Alle Bewertungen über Hotel Stadt Marsberg lesen
    Error in menu source Custom Menu.
Skype Me!

Impressum

Eigenaar:
Horega Management Ltd.
Geschäftsführer: Rene Knoop
Schildstrasse 4
34431 Marsberg

Tel.: +49-(0)2992 / 977696
Fax: +49-(0)2992 / 977695
Mail: info@hotel-stadtmarsberg.de


Bevoegd kantongerecht: Marsberg
Fiscaal nummer: 309/5763/1008
Belastingkantoor Brilon
 

Programmierung /Omzetting: Marketingagentur Markeloop

Disclaimer:
1. Inhoud van het Online-aanbod
De auteur accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de actualiteit,
correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiele of
ideele schade, veroorzaakt door het gebruiken of niet gebruiken van de aangeboden informatie
respect. door het gebruiken van foutieve of onvolledige informatie, zijn uitgesloten, voor zover
de auteur zich niet schuldig heeft gemaakt aan aantoonbaar opzettelijke of grove nalatigheid.
Het gehele aanbod is vrijblijvend. De auteur behoudt zich het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder aankondiging vooraf te veranderen, te vervangen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te beeindigen.
2. Verwijzingen en Links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar onbekende Internetsites (“Links”),
die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een
een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend dan van kracht zijn, wanneer de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk zou zijn geweest, het gebruik in geval van een inhoud die in strijd is met de wet, te verhinderen.
De auteur verklaart bovendien nadrukkelijk, dat op het moment dat de link gemaakt wordt de betreffende gelinkte pagina geen illegale inhoud heeft. De auteur heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en op de inhoud van de gelinkte sites. Daarom
distantiert hij zich hierbij nadrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte sites,
die na het maken van de link veranderd zijn. Dit geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod gemaakte links en verwijzingen evenals voor buitenlandse registraties in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade, die voortkomt uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke aangeboden informatie, is slechts en alleen de aanbieder van de Site aansprakelijk waarna verwezen werd, en niet diegene die via links naar de desbetreffende publicatie verwijst.
3. Auteursrecht en handelsmerken
De auteur streeft erna om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, documentaire geluidsopnames, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, documentaire geluidsopnames, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen naar licentievrije grafieken, documentaire geluidsopnames, videosequenties en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden
beschermde handelsmerken zijn volledig onderhevig aan de bepalingen van
het op dat moment geldige handelsmerkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaar. Slechts op grond van enkel een vermelding kan niet de
conclusie getrokken worden, dat handelsmerken niet door de rechten van
derden beschermd zijn!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objekten
ligt alleen bij de auteur. Een vermenigvuldiging of toepassing van zulke grafieken,
documentaire geluidsopnames, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
4. Bescherming van gegevens
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (Emailadressen, naam, adres), vindt het opgeven van deze data op uitdrukkelijk vrijwillige basis plaats. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch redelijkerwijs mogelijk – ook zonder opgave van zulke data
respect. onder opgave van anonieme data of een alias toegestaan.
Wanneer u een E-Mail met vertrouwelijke inhoud aan ons stuurt, bedenk dan alstublieft dat de informatie op weg naar ons door onbevoegden voor kennisgeving aangenomen, vervalst of gewist zou kunnen worden. Vertrouwelijke informatie kunt u beter via een brief versturen.

5. Rechtskracht van deze Disclaimer
Deze disclaimer moet als onderdeel van het internetaanbod beschouwd worden, van waaruit naar deze Site verwezen wordt. Voor zover onderdelen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet of niet meer volledig voldoen aan de geldende rechtspositie blijven de overige delen van het document betreft inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

Diese Seite ist auch verfügbar auf: Duits, Engels